ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานวิเทศสัมพันธ์คณะจัดงาน Pre-Departure Orientation ให้แก่นักศึกษาของคณะที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์คณะจัดงาน Pre-Departure Orientation ให้แก่นักศึกษาของคณะที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีทั้งนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนสัญญาระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังข้อมูลการเตรียมเอกสารและเตรียมตัวก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนกันอย่างคับคั่ง© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์