ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจาก The Center for Green Economy (CGE) ของ Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER) ประเทศไต้หวัน


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำโดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์, รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณาจารย์ของคณะ และบุคลากรจากศูนย์ ร่วมต้อนรับ Dr. Lin, Chun-Hsu, Deputy Director of Center of Green Economy, Dr. Chou, Yu-Chen, Assistant research fellow และ Mr. Yen, Hua-Ting, Assistant research fellow ซึ่งเป็นคณะผู้แทนจาก The Center for Green Economy (CGE) ของ Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER) ประเทศไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยและหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์