ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานสัมมนาอาจารย์ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


เมื่อวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานสัมมนาอาจารย์ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีกำหนดการเดินทางไปเยี่ยมเยียนและรับฟังการบรรยายจากวิทยากรเทศบาลนครแม่สอด หัวข้อ พัฒนาการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการจัดการแรงงานต่างด้าว อีกทั้งรับฟังการบรรยายจากวิทยากรของหอการค้าจังหวัดเมียวดี ในหัวข้อ ความเป็นมาของเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี, ความเชื่อโยงด้านการค้า และการลงทุนระหว่างไทย-พม่า รวมไปถึงสถานะและการจัดการแรงงานที่มาทำงานในประเทศไทย

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์