ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “Poverty and Prosocial Behavior” โดย ดร.สุภารี บุญมานันท์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ

“Poverty and Prosocial Behavior”

โดย ดร.สุภารี บุญมานันท์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ------------------

  ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

  เวลา 10.30-12.00 น.

  ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • ------------------
 • **งานเสวนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**

  ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารคณะได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/ECONTUofficial

  และรับชมวิดีโอย้อนหลังงานสัมมนาได้ที่ https://www.youtube.com/EconTUOfficial

  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์