ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 14 (TEF14) หัวข้อ "ปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย"


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กำหนดจัดงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 14 (Thammasat Economic Focus-TEF14)

หัวข้อ "ปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย"

ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

เวลา 13.30-16.00 น.(เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.)

ณ ห้องบรรยาย ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 • -------------------------
 • โดยมีรายชื่อวิทยากรร่วมเสวนา ดังนี้

  1.รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์

    อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  2.ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์

    ธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย

  3.ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค

    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  4.อ.นนท์ นุชหมอน

    อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่นี่ >>CLICK<<


  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์