ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เกิดความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน วินัยนักศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนสอบเข้าสูงที่สุด 4 อันดับแรกของรอบ Portfolio ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้องบรรยาย SC3005 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์