ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมกับ สกว. ได้จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ของ สกว."


ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สกว. ได้จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ของ สกว." เพื่อขอรับทุนวิจัย สกว. และพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยต่างสถาบัน© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์