ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับตัวแทนจาก Ritsumeikan University


เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำโดย อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์, รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์, ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ร่วมต้อนรับ Assoc.Prof.Dr.Natsuka Tokumaru ตัวแทนจาก Faculty of Economics มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการปริญญาโทของมหาวิทยาลัย Ritsumeikan และหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่คณะฯจะมีความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์