ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณปิติ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 252,700 บาท ให้แก่โครงการบัณฑิตศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร คณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา นางสาววรรณะ เวชพราหมณ์ ผู้ประสานงานคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา และนางสาวประอรรัตน์ คำสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ เข้ารับมอบทุน ณ ห้องรับรอง ชั้น 26 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ ทุนดังกล่าวใช้สนับสนุนนักศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระยะเวลา 2 ปี© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์