ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดี กับทีม FOXY นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกาศผลรางวัลสุดยอด Idea สร้างสรรค์ ระดับประเทศ จากกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up


คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ทีม FOXY ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up โจทย์ "ไอเดีย บริหารจัดการขยะ ในบ้าน/เมือง ของท่าน"

สมาชิกในทีมประกอบด้วย

1. นายวชิรวัชญ์ บุณค้ำ

2.นางสาวนลินทิพย์ คืนตัก

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมรับทุนการศึกษา 50,000 บาท© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์