ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 14 (TEF14) หัวข้อ "ปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย"


เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 14 (Thammasat Economic Focus-TEF14)

หัวข้อ "ปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย"

ณ ห้องบรรยาย ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 • -------------------------
 • โดยมีรายชื่อวิทยากรร่วมเสวนา ดังนี้

  1.รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์

    อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  2.ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์

    ธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย

  3.ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค

    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  4.อ.นนท์ นุชหมอน

    อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ซึ่งงานเสวนาดังกล่าว มีผู้สนใจเข้าฟังกันเป็นจำนวนมาก

  ทั้งนี้ สามารถติดตามอ่านเอกสารประกอบงานเสวนาได้ที่นี่ >>CLICK<<  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์