ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
[26 ก.ย. 2561] ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “The Overeducation and Skill Mismatch of Young Graduates in Indonesia” โดย Assoc.Prof.Sachiko Miyata, Ritsumeikan University, ประเทศญี่ปุ่น


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ

“The Overeducation and Skill Mismatch of Young Graduates in Indonesia”

โดย Assoc.Prof.Sachiko Miyata, Ritsumeikan University, ประเทศญี่ปุ่น

 • ------------------

  ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561

  เวลา 13.30-15.30 น.

  ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • ------------------
 • **งานเสวนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**

  ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารคณะได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/ECONTUofficial

  และรับชมวิดีโอย้อนหลังงานสัมมนาได้ที่ https://www.youtube.com/EconTUOfficial  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์