ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “The Labor Market Integration of Rohingya Construction Workers in Peninsular Malaysia” โดย Asst.Prof.Dr. Melati Nungsari, Asia School of Business in Kuala Lumpur, Malaysia


เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาหัวข้อ “The Labor Market Integration of Rohingya Construction Workers in Peninsular Malaysia”โดย Asst.Prof.Dr. Melati Nungsari, Asia School of Business in Kuala Lumpur, Malaysia ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวมีทั้งคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังงานสัมมนาได้ที่ https://youtu.be/KOU4eBxPN4k และสามารถติดตามข่าวสารคณะได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/ECONTUofficial

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์