ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
[12 ต.ค. 2561] ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ "Conditions for effective macroprudential policy interventions"และ"Capital Account Policies in Emerging Asian Countries: Still Effective in the new Millenniu


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ

"Conditions for effective macroprudential policy interventions"

โดย Dr.Arief Ramayandi, Asian Development Bank (ADB)

และงานสัมมนาหัวข้อ

"Capital Account Policies in Emerging Asian Countries: Still Effective in the new Millennium?"

โดย ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์, อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ------------------

  ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561

  เวลา 10.00-12.00 น.

  ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • ------------------
 • **งานสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**

  ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารคณะได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/ECONTUofficial


  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์