ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
[Youtube LIVE] ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาหัวข้อ "ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจว่าด้วย โลกาภิวัตน์กับความเหลื่อมล้ำในอดีต (Globalization and Inequality: A Case of Early Modern Siam)" โดย ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาหัวข้อ

"ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจว่าด้วย โลกาภิวัตน์กับความเหลื่อมล้ำในอดีต

(Globalization and Inequality: A Case of Early Modern Siam)"

โดย ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา

ได้ที่ลิงก์ https://youtu.be/mxnrB_BsBv8

 • ------------------

  ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561

  เวลา 13.30-15.30 น.

  ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • ------------------
 • **งานสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**

  ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารคณะได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/ECONTUofficial


  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์