ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรีจาก School of Economics มหาวิทยาลัย De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์


เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ นำโดย อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์, ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา และคณะทำงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะ ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรีจาก School of Economics มหาวิทยาลัย De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมคณะ และรับฟังการแนะแนวหลักสูตรปริญญาโท-เอก ของคณะ ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์