ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Student Workshop ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีของคณะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาจาก Meijo University ประเทศญี่ปุ่น


เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษของคณะที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรม Student Workshop แลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 จาก Meijo University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

ซึ่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Meijo ได้มานำเสนอผลงานตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1. Japanese education issue

2. Environment issue

3. Japanese gender gap issue

4. Cashless society in Japan

5. Instagram and Japanese sightseeing spots

6. Four Seasons of Japan

โดยหลังจากจบการนำเสนอ ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และถาม-ตอบระหว่างนักศึกษาของคณะ และนักศึกษาชาวญี่ปุ่น เกี่ยวกับประเด็นที่พวกเขาสนใจ© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์