ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ 'Is there overeducation and skill mismatch among young graduates in Indonesia?'(Preliminary findings) โดย Assoc.Prof.Sachiko Miyata, Ritsumeikan University, ประเทศญี่ปุ่น


เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาหัวข้อ 'Is there overeducation and skill mismatch among young graduates in Indonesia?'(Preliminary findings)โดย Assoc.Prof.Sachiko Miyata, Ritsumeikan University, ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวมีทั้งคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์