ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “The Price of Greenness: Some Evidence from Green Bond Markets” โดย Dr.Donghyun Park, The Asian Development Bank (ADB)


เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 10.30-12.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาหัวข้อ “The Price of Greenness: Some Evidence from Green Bond Markets”โดย Dr.Donghyun Park, The Asian Development Bank (ADB) ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวมีทั้งคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์