ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ:"เมื่อถึงทางแยก ความท้าทายและอนาคตสวัสดิการไทย"


เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ได้จัด

งานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ:

"เมื่อถึงทางแยก ความท้าทายและอนาคตสวัสดิการไทย"

ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยมีวิทยากร ดังนี้:

1. ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

3. ดร.ธร ปีติดล

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และดำเนินรายการโดย

อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา บุคลภายนอก และสื่อมวลชนในการเข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์