ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
[Youtube LIVE] ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาหัวข้อ “ยังมีความหมาย: แนวคิดเรื่องชุมชนของ Elinor Ostrom กับเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21” โดย อ.ชล บุนนาค ได้ที่นี่ >>>


คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาหัวข้อ

“ยังมีความหมาย: แนวคิดเรื่องชุมชนของ Elinor Ostrom กับเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21”

โดย อ.ชล บุนนาค, อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ได้ที่นี่ >>https://youtu.be/pla2OuH2fmo

ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561

เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์