ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านรอบคัดเลือก โครงการประกวดบทความรางวัลเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561 >>คลิก


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เจ้าภาพร่วมในการดำเนินงาน

"โครงการประกวดบทความรางวัลเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561"

ขอประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านรอบคัดเลือกรอบแรก

>>CLICK<<

เพื่อมานำเสนอบทความต่อคณะกรรมการพิจารณาบทความในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

โดยทางโครงการฯจะแจ้งรายละเอียดกำหนดการให้ทราบต่อไป

**สำหรับเจ้าของบทความที่ไม่สามารถนำเสนอบทความได้ ขอให้แจ้งสละสิทธิ์ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

เพื่อเชิญผู้มีคะแนนลำดับถัดไปมานำเสนอแทน**© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์