ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ "Conditions for effective macroprudential policy interventions"และ"Capital Account Policies in Emerging Asian Countries: Still Effective in the new Millennium?


เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ "Conditions for effective macroprudential policy interventions" โดย Dr.Arief Ramayandi, Asian Development Bank (ADB) และงานสัมมนาหัวข้อ "Capital Account Policies in Emerging Asian Countries: Still Effective in the new Millennium?" โดย ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์, อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์