ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
แจ้งกำหนดการฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (สำหรับมหาบัณฑิต MBE ปีการศึกษา 2560)

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จำนวน 52 คน ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 มา ณ โอกาสนี้

กำหนดการฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

  • ครั้งที่ 1 : การซ้อมย่อยระดับคณะ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 18.00 น.หอประชุมใหญ่ มธ.

  • ครั้งที่ 2: การซ้อมรวมของมหาวิทยาลัย: วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 18.00-20.00 น. หอประชุมใหญ่ มธ.

  • ครั้งที่ 3: การซ้อมใหญ่ของมหาวิทยาลัย: วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 18.00-20.00 น.หอประชุมใหญ่ มธ.

    *พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (ระดับบัณฑิตศึกษา):วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 10.00–12.00 น. หอประชุมใหญ่ มธ.

    โดยขอให้มหาบัณฑิตที่มีความประสงค์เข้ารับ/ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดดำเนินการแจ้งข้อมูลภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ >แจ้งข้อมูลการเข้ารับ หรือไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร CLICK ที่นี่

  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์