ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ:"เส้นทางสายไหมของจีนกับการเดินหน้ากลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)"


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ที่ผ่านมา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ได้จัด

งานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ:

"เส้นทางสายไหมของจีนกับการเดินหน้ากลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)"

ณ *ห้อง LA107 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์*

------------------------------------------

โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

กล่าวเปิดงาน

โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และคุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน


ปาฐกถาพิเศษ : “เส้นทางสายไหม กับโอกาสของประเทศในกลุ่ม CLMVT”

โดย คุณ หยาง หยาง

ที่ปรึกษาด้านการเมืองและสารนิเทศสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน


และเสวนาเรื่อง “การเติบโตของ CLMVT โอกาสและความท้าทาย”

โดย


1.ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์

และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


2.คุณเชาวลิต เอกบุตร

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี


3.คุณสวี เกินโหลว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมระยองไทยจีน


4. ดร.หลี่ เหรินเหลียง

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ดำเนินรายการโดย

อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • --------------------------------------

    ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์