ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
***ปิดรับสมัครแล้วค่ะ***หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 23) ***ปิดรับสมัคร 29 มกราคม 2562

**** MBE ปิดรับสมัครแล้วนะคะ ****

หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) *หลักสูตรภาษาไทย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 23) ดูรายละเอียดใน (สำเนา) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในเอกสาร .PDF ด้านล่างสุด

กำหนดการรับสมัคร

– รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562

 • ลงทะเบียนยืนยันการสมัครสอบคัดเลือก ได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ >>>CLICK ลงทะเบียนยืนยันการสมัครสอบคัดเลือก

  Download ใบสมัครสอบคัดเลือกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

  >>>CLICK HERE

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน (เฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือก กลุ่มที่ 1)

  – วันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ www.econ.tu.ac.th/mbe

  สอบข้อเขียนวิชา วัดความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (เฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือก กลุ่มที่ 1 *ที่ไม่มีผลสอบ SMART II ต้องเข้าสอบวิชานี้)

  –วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

  ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) หรือ TOEFL หรือ IELTS

  – ยืนได้ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  – วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.econ.tu.ac.th/mbe

  สอบสัมภาษณ์

  – วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

  ประกาศผลการสอบคัดเลือก

  – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.econ.tu.ac.th/mbe

  รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาและชำระค่าเรียน / ยื่นเทียบวิชา Pre – course

  – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันที่ 3 มีนาคม 2562

  ประกาศผลขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน (Pre – course)

  – วันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ www.econ.tu.ac.th/mbe

  ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (Pre – course) และ ชำระค่าเรียน

  – วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  – กลางเดือนมีนาคม 2562 (จะประกาศให้ทราบภายหลัง)

  เปิดเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (Pre – course)

  – ปลายเดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์