ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 23) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 29 มกราคม 2562


หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 23)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 29 มกราคม 2562

สามารถดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2EVoJmW

-------------------------------

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานแนะนำหลักสูตร MBE:

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.

โดยลงทะเบียนได้ ที่นี่

-------------------------------

หรือดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ www.econ.tu.ac.th/mbe© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์