ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานวิเทศสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของคณะ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทยของคณะ


เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 - 16.30 น. งานวิเทศสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของคณะ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทยของคณะที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ห้อง ศ.424Y ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมฟังและซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการ© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์