ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าเยี่ยมชมคณะ


คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ นำโดย คณะผู้บริหาร ทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้าเยี่ยมชมคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์