ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Student Workshop ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีของคณะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาจาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น


เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาปริญญาตรีของคณะที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรม Student Workshop แลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาจาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์) ซึ่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Waseda ได้มานำเสนอผลงาน และได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และถาม-ตอบระหว่างนักศึกษาของคณะ และนักศึกษาชาวญี่ปุ่น© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์