ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “Joseph Stiglitz กับความเหลื่อมล้ำที่เราเลือกได้” โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล, บริษัทป่าสาละ จำกัด


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Joseph Stiglitz กับความเหลื่อมล้ำที่เราเลือกได้” โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล, บริษัทป่าสาละ จำกัด ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวมีอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ย์สัมมนาชุด"ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย" ร่วมจัดโดย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์