ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธในงานวิชาการและเปิดบ้านธรรมศาสตร์ Thammasat Academic Expo & Open House 2018: Infinity of Spirit


เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรม Workshop แนะแนวหลักสูตร และออกบูธในงานวิชาการและเปิดบ้านธรรมศาสตร์ Thammasat Academic Expo & Open House 2018: Infinity of Spirit ณ ศูนย์ประชุมฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่เวลา 09:00 - 16:00 น.รวมไปถึงจัดกิจกรรมและห้องเรียนจำลองที่อาคารวาย ศูนย์รังสิต© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์