ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานเสวนาหัวข้อ: "การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในโลกของการเปลี่ยนแปลง"


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ:"การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในโลกของการเปลี่ยนแปลง" ร่วมเสวนาโดย คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, อดีตนายกรัฐมนตรี, รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล, ผู้บริหาร ABSMEDiQ และคุณสิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์, กรรมการผู้จัดการบริษัท บีไอดับบลิว โพรดัคส์ จำกัด, ดำเนินรายการโดย อ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์