ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Leeds


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ นำโดย คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ Ms.Premila Kanapathy, Director of South East Asia Regional Office จาก University of Leeds ประเทศอังกฤษ และ Ms.Nantaporn Thanawastien, Head Counsellor, BRIT Education UK เพื่อพูดคุยและหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่คณะฯจะมีความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์