ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
[17 ธ.ค. 61] ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 15 เรื่อง "จับตาเศรษฐกิจไทย 2562: รวยกระจุก จนกระจาย?"


คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3

ร่วมกับ Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 15

เรื่อง "จับตาเศรษฐกิจไทย 2562: รวยกระจุก จนกระจาย?"

-----------------------------------

ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

เวลา 13.30 – 16.30 น

ณ ห้องบรรยาย ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

-----------------------------------

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่

https://goo.gl/FpxLbD

 • ----------------------------------

  ร่วมเสวนาโดย

  (1) ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงาน Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทย จำกัด


  (2) คุณกนิษฐ เมืองกระจ่าง

  กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ

  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  (3) ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ

  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  ดำเนินรายการโดย

  อ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้

  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ----------------------------------

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-613-2404, 02-613-2474 • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์