ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ "The middle income trap and the export structure in Southeast Asia” โดย Chief Senior Research และ Mr.Satoru Kumagai, Researcher จาก Institute of Developing Economies, JETRO


เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ "The middle income trap and the export structure in Southeast Asia” โดย Dr. Ikuo Kuroiwa, Chief Senior Research และ Mr.Satoru Kumagai, Researcher จาก Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (JETRO) ณ ห้องบรรยาย 304 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์