ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนา "การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ" ในชุดงานสัมมนา Thammasat Resolution Talks ในหัวข้อ “ตั้งโจทย์ - ตอบอนาคต: วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" ได้ที่นี่


คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสด

งานสัมมนาหัวข้อ"การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ" ในชุดงานสัมมนา Thammasat Resolution Talks

ในหัวข้อ “ตั้งโจทย์ - ตอบอนาคต: วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" เพื่อเปิดประเด็นให้กับการสร้างนโยบายในการเลือกตั้งที่กำลังใกล้เข้ามา

-----------------------------------

สามารถรับชมได้ที่นี่ >>https://www.facebook.com/thammasat.uni/videos/2143355905928115/

-----------------------------------

หัวข้อแรกคือ "การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ"

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

เวลา 13.30-16.00น.

ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

-----------------------------------

ร่วมเสวนาโดย

1. รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. คุณจักรชัย โฉมทองดี

Oxfam, GB

ดำเนินรายการโดย

อ.ดร.ธร ปีติดล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-----------------------------------

งานสัมมนาดังกล่าว จัดโดย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเปิดประเด็นให้กับการสร้างนโยบายในการเลือกตั้งที่กำลังใกล้เข้ามา

**งานสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์