ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
[20 ธ.ค. 61] ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ “MIT Poverty Lab กับกุญแจวิเศษของการพัฒนา” โดย ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาหัวข้อ

“MIT Poverty Lab กับกุญแจวิเศษของการพัฒนา”

โดย ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ------------------

  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

  เวลา 13.30-15.30 น.

  ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • ------------------

  ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวนับเป็นงานสัมมนาครั้งที่ 5 ของซีรี่ย์สัมมนาชุด"ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย" ร่วมจัดโดย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • --------------------------------

  หากท่านไม่สะดวกเดินทางมา สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของสัมมนาครั้งนี้ได้ที่นี่

 • **งานสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**

  ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารคณะได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/ECONTUofficial


  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์