ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นจากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นจากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคม เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์