ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
ตารางบรรยาย และกำหนดการสอบไล่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางบรรยายโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  • กำหนดการเปิดภาค : วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
  • วันสุดท้ายของภาค : วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

    *กำหนดการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทันที  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์