ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “MIT Poverty Lab กับกุญแจวิเศษของการพัฒนา” โดย ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “MIT Poverty Lab กับกุญแจวิเศษของการพัฒนา” โดย ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์, อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวนับเป็นงานสัมมนาครั้งที่ 5 ของซีรี่ย์สัมมนาชุด"ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย"

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์