ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 15 เรื่อง "จับตาเศรษฐกิจไทย 2562: รวยกระจุก จนกระจาย?"


เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 15 หัวข้อ "จับตาเศรษฐกิจไทย 2562: รวยกระจุก จนกระจาย?" ณ ห้องบรรยาย ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ร่วมเสวนาโดย

(1) ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงาน Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทย จำกัด

(2) คุณกนิษฐ เมืองกระจ่าง

กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(3) ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

อ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมวีดิโอย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/D3jhvnzS9p4

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์