ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562


โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์


โดยแบ่งวิธีการคัดเลือกออกเป็น 2 วิธี ได้แก่


วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ทุกหลักสูตร)

ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2562

สามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ https://goo.gl/PkxaxR


วิธีการสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท นานาชาติ)

  • --ปิดรับสมัคร---

    สามารถดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ที่ >>CLICK<<


    ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานแนะแนวหลักสูตร

    ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.

    ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์