ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : ประชาสัมพันธ์
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562


โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


โดยแบ่งวิธีการคัดเลือกออกเป็น 2 วิธี ได้แก่


วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ทุกหลักสูตร)

ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2562

สามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ https://goo.gl/PkxaxR


วิธีการสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท นานาชาติ)

จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2562

สามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ https://goo.gl/SCL6jK


ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานแนะแนวหลักสูตร

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์