ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนา Thammasat Resolution Talk: หัวข้อสุดท้าย คือ "การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น"


คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมติดตามชุดงานสัมมนา Thammasat Resolution Talks

ในหัวข้อ "ตั้งโจทย์ - ตอบอนาคต: วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" เพื่อเปิดประเด็นให้กับการสร้างนโยบายในการเลือกตั้งที่กำลังใกล้เข้ามาภายใต้ 3 หัวข้อ

 • ----------------------------------

  ขณะนี้ งานเสวนาดำเนินมาถึงหัวข้อสุดท้าย คือ

  "การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น"

  ในวันที่ 21 มกราคม 2562

  เวลา 13.30-16.00น.

  ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  -----------------------------------

  ร่วมเสวนาโดย

  1. คุณบรรยง พงษ์พานิช

  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

  2. คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

  บรรณาธิการที่ปรึกษานิตยสารสารคดี

  3. ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์

  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  4. ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ดำเนินรายการโดย

  อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ==========================

  งานสัมมนาดังกล่าว จัดโดย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  **งานสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**