ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
โครงการบัณฑิตศึกษาขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตร (Open House 2019)


โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

และระดับปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตร

ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เพื่อรับฟังรายละเอียดหลักสูตร การสมัครเข้าศึกษาต่อ การเตรียมตัวสอบ และเนื้อหาในการออกข้อสอบ

โดยจะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการร่วมกันให้รายละเอียดและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักสูตร

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนในแบบฟอร์มตามลิงค์ได้ที่

https://bit.ly/2TvR1Ht

ตั้งแต่บัดนี้-ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์2562© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์