ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “ทบทวนการพัฒนาด้วยชาติพันธุ์นิพนธ์ของ David Mosse” โดย ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี, อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “ทบทวนการพัฒนาด้วยชาติพันธุ์นิพนธ์ของ David Mosse” โดย ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี, อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ซึ่งนับเป็นงานสัมมนาปิดท้ายของซีรี่ย์สัมมนาชุด"ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย"© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์