ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “High Cost of Air Pollution: Economic Studies and Mitigation” โดย Professor Euston Quah, The Nanyang Technological University (NTU)


เมื่อวันวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “High Cost of Air Pollution: Economic Studies and Mitigation” โดย Professor Euston Quah, The Nanyang Technological University (NTU) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์