ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งของคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ​จากการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2​ จากการนำเสนอบทความทางเศรษฐศาสตร์


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งของคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ​จากการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2​ จากการนำเสนอบทความทางเศรษฐศาสตร์​ ในโครงการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความทางเศรษฐศาสตร์​ ระดับปริญญาตรี​ ปีการศึกษา 2561​

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา​ ได้แก่

1.​ นายเคนเน็ท​ โดนัลท์ นีลเวล

2.​ นายไตรสรณ์ ถิรชีวานนท์

3.​ นายสุวัฒน์​ แซ่อึ้ง

นักศึกษาปริญญาตรี​ หลักสูตรนานาชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2​ การนำเสนอบทความทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่

1.น.ส.พลอยรุ้ง​ เลิศทวีพรกุล

นักศึกษาปริญญาตรี​ หลักสูตรภาษาไทย

ซึ่งงานนี้จัดขึ้น​ ณ​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่​ 15​ กุมภาพันธ์​ 2562​ ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา เป็นผู้แทนของคณะรับธงเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความทางเศรษฐศาสตร์​ ระดับปริญญาตรี​ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดในปีหน้า© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์