Print | close

ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.​จัดงานสัมมนาภายในสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการนำองค์กร และเทคนิคการปรับปรุงการให้บริการและการวัดผลลัพธ์การดำเนินการ"


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.​ได้กำหนดจัดงานสัมมนาภายใน​ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการนำองค์กร และเทคนิคการปรับปรุงการให้บริการและการวัดผลลัพธ์การดำเนินการ" โดย​ คุณกิตติณัฐ​ พนมฤทธิ์​ จากศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ​ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์